Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023

Ενημέρωση για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας

Σας επισυνάπτουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 124828/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Ενημέρωση για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας “Dentist pass” του Υπουργείου Υγείας».

Περισσότερα εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου