Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Εργασία των Δ1, Δ2: “The turtle trouble”

Εργασία των Δ1, Δ2:
“The turtle trouble”

Με σκοπό να εξοικειωθούμε με την ανάγνωση μικρών ιστοριών στα αγγλικά, διαβάσαμε ένα μικρό βιβλιαράκι με τίτλο “The turtle trouble”.
Στη συνέχεια συζητήσαμε για τους ήρωες της ιστορίας μας και για τις περιπέτειές τους και καταλήξαμε παρουσιάζοντας τα στοιχεία της ιστορίας (setting: που και πότε, characters: ήρωες, problem: πρόβλημα και solution: λύση) με ένα πρωτότυπο τρόπο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις μας:

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016

Εργασία ΣΤ’2 – ΣΤ’3 - Acrostic poems

Με αφορμή ένα κεφάλαιο του βιβλίου των Αγγλικών, μιλήσαμε για ήρωες παραμυθιών και μάθαμε επίθετα και φράσεις για να περιγράφουμε τόσο την εμφάνιση, όσο και τον χαρακτήρα ανθρώπων ή μυθικών πλασμάτων.
Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους και συνέθεσαν ποιήματα σε μορφή ακροστιχίδας με θέμα τους  «πλάσματα της φαντασίας».

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα ποιήματά τους