Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Στελέχωση Ε.Δ.Υ. - Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στην σχολική μας μονάδα μας για το σχολικό έτος 2023-2024. Η ΕΔΥ αποτελείται από την Διευθύντρια Δρ Δημακοπούλου Μαρία, την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε του Τμήματος Ένταξης Τετραδάκου Μαρία, την Ψυχολόγο Γεωργίου Παναγιώτα και την Κοινωνική Λειτουργό Ελένη Σιακαβέλλα, η οποία θα βρίσκεται σε άδεια μέχρι το τέλος Μαΐου.

Η παρουσία τους έχει ως στόχο να συμβάλει στην ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

·       η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση

·       η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών πρακτικών για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

·       η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών διέπεται από το επαγγελματικό απόρρητο και σε καμία περίπτωση αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Η ΕΔΥ νομιμοποιείται να εμπλακεί μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και την έγγραφη συγκατάθεση του. 

Η Ψυχολόγος κ. Γεωργίου Παναγιώτα θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τρίτη και οι ατομικές συναντήσεις με γονείς/κηδεμόνες θα γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της, στο τηλέφωνο της Δ/νσης του σχολείου (210 6511198), καθώς και στο προσωπικό της email: edicholargou@gmail.com

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δρ Δημακοπούλου Μαρία

 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες από Τετάρτη (27/9/23) έως Παρασκευή (29/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

Από την Διεύθυνση


Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες Δευτέρα (25/9/23) και Τρίτη (26/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

Από την ΔιεύθυνσηΤρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

1. Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες Τετάρτη (20/9/23) έως Παρασκευή (22/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

 2. Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/9/2023 από τις 16:00΄ έως τις 17:30΄, στην αίθουσα διδασκαλίας του κάθε τμήματος. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα ενημερώνουν στο Γραφείο Διδασκόντων του σχολείου. 

 Από την Διεύθυνση

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.      H αποχώρηση των μαθητών/-τριών από το πρωινό πρόγραμμα (13:15΄) θα γίνεται

από την είσοδο της οδού ΠΕΡΙΛΕΟΥΣ για τις τάξεις Α΄, Β΄και Γ΄ και

από την είσοδο της οδού ΣΥΡΟΥ για τις τάξεις Δ΄, Ε΄και Στ΄

2.      H αποχώρηση των μαθητών/-τριών από το ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται μόνο από την είσοδο της οδού ΠΕΡΙΛΕΟΥΣ για όλες τις τάξεις και για όλες τις ώρες αποχώρησης, όταν θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη.

3.      Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για την προσεχή Δευτέρα (18/9/23) και Τρίτη (19/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄.

4.      Για οποιαδήποτε απουσία μαθητή/-τριας, πλέον των δύο ημερών, ενημερώνετε μόνο με email κι όχι τηλεφωνικά το σχολείο στο holargou1@gmail.com  (αναγράφετε το όνομα του/της εκπαιδευτικού του τμήματος του παιδιού σας, που πρέπει να ενημερωθεί).  Το ίδιο και για οποιαδήποτε έκτακτη αποχώρηση.

5.      Οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του σχολείου αναρτάται στην ιστοσελίδα  http://1holargou.blogspot.com/. Σας συνιστούμε να την επισκέπτεστε καθημερινά!

 

Από την Διεύθυνση

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται από τις εισόδους των οδών Σύρου και Περικλέους.

Η  αποχώρηση στις 1.15, θα γίνεται αντίστοιχα:
των μαθητών/τριών της Α', Γ' και Ε' τάξης του πρωινού κύκλου από την οδό Περικλέους.

- των μαθητών/τριών της Β ́, Δ' και ΣΤ' τάξης του πρωινού κύκλου από την οδό Σύρου.

Τα αδέρφια αποχωρούν από την έξοδο που αντιστοιχεί στο μικρότερο αδερφάκι.

Κατά την πρώτη εβδομάδα θα λειτουργήσουν μόνο δύο τμήματα ολοημέρου μέχρι τις 15.00 για τους εγγεγραμμένους μαθητές των Α' και Β' τάξεων.

Από την Διεύθυνση

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σημαντική ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ12/93792/Δ1 από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης - αριθμός φύλλου 5224 - 28/8/2023 εγκύκλιο, θα υπάρξει δυνατότητα αποχώρησης των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών στο Διευρυμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας και στις 15:00 μ.μ. για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Όσοι/σες επιθυμείτε αλλαγή της ήδη δηλωμένης ώρας αποχώρησης του παιδιού σας παρακαλείσθε να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση  από τον gov.gr στο email του Σχολείου (holargou1@gmail.com).

Από την Διεύθυνση.

 

Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου

 Επισυνάπεται η προκήρυξη εδώ


Καλή Σχολική Χρονιά

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου
ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9:30 π.μ..

Μετά τη λήξη του Αγιασμού οι μαθήτριες/-ες θα εισέλθουν για 15 λεπτά στις τάξεις τους για μια πρώτη γνωριμία με τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος, θα παραλάβουν μέρος των βιβλίων τους και θα αποχωρήσουν συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους.

Η Διευθύντρια 
&
ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 1ου Δ.Σχ. Χολαργού