Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Όρια 1ου Δημ. Σχολείο Χολαργού1ο Δ.Σ. Χολαργού

Μεσογείων από Σαρανταπόρου έως Βεντούρη, Βεντούρη έως Ελ. Βενιζέλου, Ελ. Βενιζέλου έως Φανερωμένης, Φανερωμένης ζυγά έως Φειδίου, Φειδίου ζυγά έως Κουντουριώτου όλη έως Τερψιχόρης, Τερψιχόρης όλη έως Στρ. Κοκκόλα, Στρ. Κοκκόλα ζυγά έως Αναστάσεως, 25ης Μαρτίου, 25ης Μαρτίου ζυγά έως Σαρανταπόρου, Σαρανταπόρου μονά έως Μεσογείων. 

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 I Από 2 έως 18 Μαΐου

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΔΕΝ τηρείται σειρά προτεραιότητας)
                                        2 – 18 Μαΐου 2018
Από 2-18 Μαΐου: 12:30-14:00

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος my school του ΥΠΠΕΘ.


β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.


γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)


δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (απαιτείται: έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση από την εφορία σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης


ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.


1. Η Βεβαίωση Παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο εγγραφής του μαθητή.