Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Στελέχωση Ε.Δ.Υ. - Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στην σχολική μας μονάδα μας για το σχολικό έτος 2023-2024. Η ΕΔΥ αποτελείται από την Διευθύντρια Δρ Δημακοπούλου Μαρία, την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε του Τμήματος Ένταξης Τετραδάκου Μαρία, την Ψυχολόγο Γεωργίου Παναγιώτα και την Κοινωνική Λειτουργό Ελένη Σιακαβέλλα, η οποία θα βρίσκεται σε άδεια μέχρι το τέλος Μαΐου.

Η παρουσία τους έχει ως στόχο να συμβάλει στην ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

·       η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση

·       η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών πρακτικών για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

·       η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών διέπεται από το επαγγελματικό απόρρητο και σε καμία περίπτωση αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Η ΕΔΥ νομιμοποιείται να εμπλακεί μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και την έγγραφη συγκατάθεση του.

Η Ψυχολόγος κ. Γεωργίου Παναγιώτα θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τρίτη και οι ατομικές συναντήσεις με γονείς/κηδεμόνες θα γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της, στο τηλέφωνο της Δ/νσης του σχολείου (210 6511198), καθώς και στο προσωπικό της email: edicholagou@gmail.com

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δρ Δημακοπούλου Μαρία

 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Νέα Ανακοίνωση

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες από Τετάρτη (27/9/23) έως Παρασκευή (29/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

Από την Διεύθυνση


Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

σας ενημερώνουμε ότι το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες Δευτέρα (25/9/23) και Τρίτη (26/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

Από την ΔιεύθυνσηΤρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

1. Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για τις ημέρες Τετάρτη (20/9/23) έως Παρασκευή (22/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄. 

 2. Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/9/2023 από τις 16:00΄ έως τις 17:30΄, στην αίθουσα διδασκαλίας του κάθε τμήματος. 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα ενημερώνουν στο Γραφείο Διδασκόντων του σχολείου. 

 Από την Διεύθυνση

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.      H αποχώρηση των μαθητών/-τριών από το πρωινό πρόγραμμα (13:15΄) θα γίνεται

από την είσοδο της οδού ΠΕΡΙΛΕΟΥΣ για τις τάξεις Α΄, Β΄και Γ΄ και

από την είσοδο της οδού ΣΥΡΟΥ για τις τάξεις Δ΄, Ε΄και Στ΄

2.      H αποχώρηση των μαθητών/-τριών από το ολοήμερο πρόγραμμα θα γίνεται μόνο από την είσοδο της οδού ΠΕΡΙΛΕΟΥΣ για όλες τις τάξεις και για όλες τις ώρες αποχώρησης, όταν θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη.

3.      Το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου για την προσεχή Δευτέρα (18/9/23) και Τρίτη (19/9/23) θα λειτουργήσει μόνο για τους μαθητές/-τριες των Α΄και Β΄ τάξεων, με αποχώρηση στις 15:00΄.

4.      Για οποιαδήποτε απουσία μαθητή/-τριας, πλέον των δύο ημερών, ενημερώνετε μόνο με email κι όχι τηλεφωνικά το σχολείο στο holargou1@gmail.com  (αναγράφετε το όνομα του/της εκπαιδευτικού του τμήματος του παιδιού σας, που πρέπει να ενημερωθεί).  Το ίδιο και για οποιαδήποτε έκτακτη αποχώρηση.

5.      Οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του σχολείου αναρτάται στην ιστοσελίδα  http://1holargou.blogspot.com/. Σας συνιστούμε να την επισκέπτεστε καθημερινά!

 

Από την Διεύθυνση

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται από τις εισόδους των οδών Σύρου και Περικλέους.

Η  αποχώρηση στις 1.15, θα γίνεται αντίστοιχα:
των μαθητών/τριών της Α', Γ' και Ε' τάξης του πρωινού κύκλου από την οδό Περικλέους.

- των μαθητών/τριών της Β ́, Δ' και ΣΤ' τάξης του πρωινού κύκλου από την οδό Σύρου.

Τα αδέρφια αποχωρούν από την έξοδο που αντιστοιχεί στο μικρότερο αδερφάκι.

Κατά την πρώτη εβδομάδα θα λειτουργήσουν μόνο δύο τμήματα ολοημέρου μέχρι τις 15.00 για τους εγγεγραμμένους μαθητές των Α' και Β' τάξεων.

Από την Διεύθυνση

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σημαντική ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ12/93792/Δ1 από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης - αριθμός φύλλου 5224 - 28/8/2023 εγκύκλιο, θα υπάρξει δυνατότητα αποχώρησης των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών στο Διευρυμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας και στις 15:00 μ.μ. για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Όσοι/σες επιθυμείτε αλλαγή της ήδη δηλωμένης ώρας αποχώρησης του παιδιού σας παρακαλείσθε να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση  από τον gov.gr στο email του Σχολείου (holargou1@gmail.com).

Από την Διεύθυνση.

 

Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου

 Επισυνάπεται η προκήρυξη εδώ


Καλή Σχολική Χρονιά

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η Διευθύντρια και οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου
ευχόμαστε υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά μας κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9:30 π.μ..

Μετά τη λήξη του Αγιασμού οι μαθήτριες/-ες θα εισέλθουν για 15 λεπτά στις τάξεις τους για μια πρώτη γνωριμία με τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος, θα παραλάβουν μέρος των βιβλίων τους και θα αποχωρήσουν συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους.

Η Διευθύντρια 
&
ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 1ου Δ.Σχ. Χολαργού

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

 Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2023

1ου  Δημοτικού σχολείο Χολαργού


Γ΄ τάξη

8 - 6 - 2023 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου


Α΄ τάξη και τμήμα Β1

9 – 6 - 2023 και ώρα 7 μ.μ. στο προαύλιο του σχολείου (το πρωινό

πρόγραμμα των παιδιών δε θα λειτουργήσει)


Δ΄ τάξη

12 – 6 – 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης

του Δημαρχείου Χολαργού (το πρωινό πρόγραμμα των παιδιών δε θα

λειτουργήσει)


Ε΄ τάξη

12 – 6 – 2023 και ώρα 11.30 π.μ. στο αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης

του Δημαρχείου Χολαργού


Τμήμα Β2

13 – 6 – 2023 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του

σχολείου


Τμήμα Β3

14 – 6 – 2023 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του

σχολείου


Στ΄ τάξη

14 – 6 – 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. στο προαύλιο του σχολείου (το

πρωινό πρόγραμμα των παιδιών δε θα λειτουργήσει)


Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023


Κλειστά, λόγω των εκλογών, όλα τα σχολεία

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, τα  σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, καθώς και τη μετακίνηση των εκλογέων στις περιφέρειες στις οποίες ψηφίζουν.
Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΣ

 Αρχές Απριλίου οι μαθητές του Α΄2 μαζί με τη δασκάλα τους και τους γονείς τους έφτιαξαν έναν υπέροχο βοτανόκηπο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου. 
 

Τρίτη 4 Απριλίου 2023

 

        Συμμετοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στον

 Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Καν΄το να ακουστεί".

Ο σπόρος της ειρήνης
Αγαπητοί φίλοι,

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Διευρυμένου  Ολοήμερου Προγράμματος  του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού  κ.  Δωροθέας Μιχαήλ, έφτιαξαν  ένα υπέροχο τραγούδι για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό "Καν' το να ακουστεί 2023". Οι στίχοι και η μελωδία αποτελούν  έμπνευση των μαθητών και μαθητριών.

Το τραγούδι μας είναι η ιστορία ενός μοναδικού σπόρου, «του σπόρου της ειρήνης», που αν φυτέψει ο καθένας στην καρδιά του, ίσως μια μέρα απλωθεί σε όλον τον κόσμο το φως και η ελπίδα, ίσως μια μέρα στο άγριο χώμα του πολέμου φυτρώσει ένα γιγάντιο δέντρο στο οποίο τα παιδιά όλου του κόσμου θα στήσουν γιορτές.

Ακούστε το τραγούδι και βοηθήστε μας να ανέβουμε στην κατάταξη, ψηφίζοντάς το (θερμή παράκληση των παιδιών).

Ο τρόπος είναι απλός:

          Συνδεόμαστε με το  https://bit.ly/3LXAs5r  

          Κατεβαίνουμε μέχρι να βρούμε το ID 8355: Ο σπόρος της Ειρήνης - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (τα IDs είναι με τη σειρά, αλλά λείπουν κάποια ενδιάμεσα).

          Πατάμε αριστερά το play για να ακούσουμε το τραγούδι. Όσο ακούγεται, σε λίγο εμφανίζεται στο πλαίσιο μια καρδούλα 🤍. Κάνουμε κλικ επάνω της και... αυτό ήταν!

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!!!!!!!!!


 

 Η Διευθύντρια

Αναστασία Τζήκα

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Από αρχές Μαρτίου μέχρι και αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Μια φορά την εβδομάδα και για μία ώρα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επισκέπτονταν τις τάξεις της Α’ Δημοτικού και συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες. 

 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

 

Εγγραφές Α΄ τάξης σχολικού έτους 2023-2024
Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του σχολείου μας, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Για τον προγραμματισμό της προσέλευσής σας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, παρακαλούμε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία (2106511198). Προκειμένου να ελέγξετε αν η διεύθυνση κατοικίας σας βρίσκεται εντός της σχολικής περιφέρειας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού μεταβείτε στην: Όρια Σχολικής Μονάδας


Ώρες εγγραφών

Δευτέρα  έως Παρασκευή08:30 έως 09:30
Δευτέρα  έως Παρασκευή
13:30 έως 14:30

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση-Δήλωση word ή pdf

Προκειμένου να συντομευθεί η διαδικασία, εφόσον έχετε τη δυνατότητα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το έντυπο και στη συνέχεια να το εκτυπώσετε ή να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου  holargou1@gmail.com για να το υπογράψετε κατά την προσέλευσή σας

  • Πιστοποιητικό Γέννησης (Αναζητείται από το σχολείο και δεν απαιτείται προσκόμισή του)
  • Βιβλιάριο υγείας ή άλλο έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας.

Είναι αποδεκτά: α) Έντυπο Ε1 που υποβλήθηκε το 2023 ή το 2022, β) Εκκαθαριστικό έτους 2023 ή 2022, γ) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (μόνο σε περίπτωση πρόσφατης εγκατάστασης στην περιοχή του σχολείου)

Παρακαλούμε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κ.τ.λ.).

Η Διευθύντρια

Αναστασία Τζήκα


1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ–ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΦΕΙΔΙΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΕΥΤΕΡΠΗΣ – ΒΕΝΤΟΥΡΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΦΟΙΒΗ»

 

Αρχές Φεβρουαρίου η δασκάλα του Α’2, η διευθύντρια, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και μαθητές του τμήματος με τους γονείς τους μετέβησαν στον ξενώνα «Φοίβη» όπου μέσα από μια συγκινητική συνάντηση έδωσαν το χρηματικό ποσό από το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, πολλά είδη πρώτης ανάγκης καθώς και δώρα.


Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

 


ΕΚΤΑΚΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σύσκεψη των Δημάρχων με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.  

Αποφασίστηκε τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,  μετά από σχετικές εισηγήσεις των δημάρχων,  λόγω χαμηλών θερμοκρασιών οι εκπαιδευτικοί να είναι κανονικά στα σχολεία και η προσέλευση των μαθητών/τριών να είναι μέχρι τις 9 το πρωί.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

 


Πράξη Αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους 

της Τουρκίας και Συρίας
Αγαπητοί Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Παιδιά, μέλη της Σχολικής μας Κοινότητας

Σας καλούμε στη Συλλογή Ειδών Πρώτης Ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας στην Τουρκία και τη Συρία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη  Αλληλεγγύη μας στους πληγέντες από το φονικό αυτό σεισμό.  

Τα υλικά θα συγκεντρώνονται στις δύο εισόδους του Σχολείου κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών καθώς και στις απογευματινές δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων (αίθουσα πολλαπλών) από αύριο Τετάρτη  8-2-2023 έως και  Παρασκευή 10-2-2023.

Συγκεκριμένα συγκεντρώνουμε τα εξής:

Α. Φάρμακα (γάζες, τσιρότα, ορούς, ασπιρίνες, κλπ)

Β. Είδη ατομικής Υγιεινής (πάνες, σερβιέτες, σαπούνια κλπ)

Γ. Είδη προστασίας (κουβέρτες, υπνόσακους, κλπ)

Δ. Ρουχισμό Χειμερινό (μπουφάν, παπούτσια, γάντια, κασκόλ, πουλόβερ, κλπ)

Ε. Είδη διατροφής (Κονσέρβες, γάλα σε σκόνη, κλπ)

 

Τα υλικά που θα συγκεντρωθούν θα αποσταλούν μαζικά στους πληγέντες το αμέσως επόμενο διάστημα.  

Σύλλογος Γονέων     Σύλλογος Διδασκόντων

1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού