Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Από αρχές Μαρτίου μέχρι και αρχές Μαΐου πραγματοποιήθηκε Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Μια φορά την εβδομάδα και για μία ώρα τα παιδιά του Νηπιαγωγείου επισκέπτονταν τις τάξεις της Α’ Δημοτικού και συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες. 

 

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023