Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι δεδομένης της λειτουργίας του Διευρυμένου Ολοήμερου Προγράμματος του σχολείου σε πλήρη ανάπτυξη (μέχρι τις 5.30) καμιά άλλη αλλαγή στην ώρα αποχώρησης μαθητών/τριών δεν θα γίνει δεκτή.

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου