Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΕΔΥ στο σχολείο μας

Ενημέρωση για Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Τοποθέτηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώσουμε για την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στο σχολείο μας.

 

Η ΕΔΥ έχει σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Γραμματέα. Όλες οι αποφάσεις ή τυχόν παρεμβάσεις για τον/την εκάστοτε μαθητή/τρια λαμβάνονται διεπιστημονικά σε συνεργασία με τους δασκάλους των τάξεων και με τους γονείς /κηδεμόνες.

Ο στόχος του προσωπικού της ΕΔΥ είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και η υποστήριξη του σχολείου στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που δύναται να προκύψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ΕΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

(α)    διενεργεί αξιολόγηση για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του/της μαθητή/τριας,

(β)  διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς, και

(γ) πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική παρέμβαση στις δυσκολίες του/της μαθητή/τριας μέσα στη σχολική τάξη, με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη σε ειδικές δημόσιες Υπηρεσίες (βλ. ΚΕΔΑΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κ.α.).

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό  προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η ΕΔΥ, είτε ιατρικό είτε οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, όπως διασφαλίζεται από τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.

 

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη και ενυπόγραφη γνώμη των γονέων τους. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τον γονέα/κηδεμόνα του/της  μαθητή/τριας να υπογράψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΕΔΥ.

Το τρέχον  Σχολικό Έτος 2022-2023 για τη λειτουργία της η ΕΔΥ του σχολείου μας τοποθετήθηκαν:

η κ. Ιωάννα Χαραλαμπίδου, ΠΕ23, Ψυχολόγος

η κ. Ελένη Σιακαβέλλα ΠΕ30, Κοινωνική Λειτουργός

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 210 6546895  και 2106511198 κάθε Πέμπτη κατά τις ώρες 8:15.- 12:00. Επιπλέον μπορείτε να στέλνετε email στο holargou1@gmail.com αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο γονέα, ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας, τμήμα και κινητό τηλέφωνο).  Τα μέλη της επιτροπής θα επικοινωνούν μαζί σας τηλεφωνικά.

 

Η Διεύθυνση και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο ή/και τη συμπεριφορά των παιδιών σας και μαθητών μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου