Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης

 


ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ W

- Γλώσσα Α' - Β': Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

- Διαθεματικό  Α' - Β': Γλώσσα - Μαθηματικά

- Διαθεματικό  Α' - Β': Αγαθά και επαγγέλματα

- Μαθηματικά Γ' - Δ' Τα τρίγωνα

- Διαθεματικό Γ' - Δ': Η ελιά

- Θεατρική αγωγή Γ' - Δ': Δημιουργώντας απ' την ιστορία του τόπου μου

- Γλώσσα Ε' - ΣΤ': Παράγραφος και  κειμενικοί  δείκτες

- Μαθηματικά Ε' - ΣΤ': Εισαγωγή στα κλάσματα - Μέρος 1ο

-ΤΠΕ Ε' - ΣΤ': Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 

 

ΤΡΙΤΗ 17/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ W

- Γλώσσα Α'-Β΄: Παραγωγή προφορικού λόγου

- Διαθεματικό Α' - Β': Μαθαίνω την ώρα

- Ευέλικτη ζώνη Α' - Β': «Παίζουμε κινηματογράφο»

- Γλώσσα Γ'- Δ': Οικογένειες λέξεων

- Μαθηματικά Γ'- Δ': Δεκαδικοί αριθμοί

- Αγγλικά Γ' - Δ': Plural number

- Γλώσσα Ε'-ΣΤ': Από την πρόταση στο κείμενο-Μέρος1ο

- Μαθηματικά Ε' - ΣΤ': Εισαγωγή στα κλάσματα - Μέρος 2ο

- Μουσική Ε' - ΣΤ': Η μουσική και άλλες τέχνες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου