Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Σχολικές βεβαιώσεις

 


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό Covid-19, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ετοιμάσει τις Σχολικές Βεβαιώσεις για την κυκλοφορία των μαθητών/μαθητριών. Οι βεβαιώσεις αυτές διανεμήθηκαν στους /στις μαθητές/τριες σήμερα Παρασκευή 6/11/2020 και είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από τη Διευθύντρια του σχολείου, καθώς και συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και διεύθυνση κατοικίας. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας παρακαλούμε να τη δηλώσετε, καταθέτοντας τα απαιτούμενα αποδεικτικά, στη Διεύθυνση του σχολείου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ή οι γονείς/κηδεμόνες που τους συνοδεύουν θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους την ειδική βεβαίωση. Παράλληλα, για τη μετάβαση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών στο σχολείο εκτός της παραπάνω δήλωσης, προβλέπεται και η αποστολή SMS στο 13033, με την επιλογή «μετακίνηση 4».

Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.


Η Διευθύντρια

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου