Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Χρόνια Πολλά


Κυριακή 10 Μαΐου 2020
Γιορτή της Μητέρας


Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α   
Σ Ε   Ο Λ Ε Σ   Τ Ι Σ  Μ Α Μ Α Δ Ε ΣΑφιέρωμα στην Ελληνίδα Μάνα
Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, την Κυριακή 10 Μαΐου 2020,
από τις εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.
Πώς αποτυπώνεται η σχέση μητέρας και παιδιού
στη ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική.

Ίδρυμα  της Βουλής των Ελλήνων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου