Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Δήλωση Β' Ξένης Γλώσσας


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δ΄ΤΑΞΗΣ

Σεβαστοί γονείς

Ενημερωτικά σας παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η εγκύκλιος για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2020-21:
«…Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020- 2021 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 5 Ιουνίου 2020.
Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη.
Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δύο προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες
β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ….»


Ενημέρωση γονέων Στ΄ τάξης για δυνατότητα αλλαγής δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο
Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο Φ52/38300/Δ1/17-03-2020, ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών της Στ΄ τάξης, που έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχθηκαν στο Δημοτικό (Γαλλικά – Γερμανικά), μπορούν να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση ως την 5η Ιουνίου 2020 στη Διεύθυνση του σχολείου.

Παρακαλώ οι συμπληρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις να αποστέλλονται στο email του σχολείου holargou1@gmail.com .

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου