Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Τακτική Γενική Συνέλευση

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ.   Φ.12.1/10275/18-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας  τα σχολεία  δε θα λειτουργήσουν την
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015,  
λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική  Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου  «Περικλής».  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου