Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Project – E’ Class “Our imaginative fairytales”

Εργασία – E’ τάξη «Τα πρωτότυπα παραμύθια μας»
       Οι μαθητές της Ε’ τάξης, σας
παρουσιάζουν τα πρωτότυπα δικά τους παραμύθια, που έχουν ως κυριότερο θέμα τους
το περιβάλλον.
       Η ιδέα ξεκίνησε από δυο κεφάλαια του
βιβλίου που αναφέρονται στο πολύ σημαντικό θέμα του Περιβάλλοντος αλλά και στα
παραμύθια. Τα  παιδιά μίλησαν στην τάξη
για τα επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αντάλλαξαν
απόψεις και σκέφτηκαν λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση,
εξασκώντας παράλληλα τα αγγλικά τους και εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους με
περιβαλλοντικούς όρους.
      Έπειτα αναφερθήκαμε στα παραμύθια και στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να γράψουμε ένα παραμύθι και τα παιδιά. Ακολούθως,  τα παιδιά έφτιαξαν αφίσες που παρουσίαζαν τα σημαντικά μέρη του παραμυθιού.
      Στη συνέχεια χωρισμένα σε ομάδες συζήτησαν και αποφάσισαν τι θα περιλάμβανε το δικό τους παραμύθι και συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας με τις ιδέες στις οποίες κατέληξαν.
      Τέλος, συνεργάστηκαν για τη συγγραφή και εικονογράφηση του παραμυθιού τους μέσα στην τάξη.
      Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και να διαβάσετε τα  παραμύθια τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου