Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Γενική Συνέλευση Συλλόγου "Περικλής"

                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. Φ.12.1/3756/8-5-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας  τα σχολεία  δε θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015,   

λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Τακτική  Γενική  Συνέλευση του 

Συλλόγου  «Περικλής».  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου