Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Στελέχωση Ε.Δ.Υ. - Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) στην σχολική μας μονάδα μας για το σχολικό έτος 2023-2024. Η ΕΔΥ αποτελείται από την Διευθύντρια Δρ Δημακοπούλου Μαρία, την εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε του Τμήματος Ένταξης Τετραδάκου Μαρία, την Ψυχολόγο Γεωργίου Παναγιώτα και την Κοινωνική Λειτουργό Ελένη Σιακαβέλλα, η οποία θα βρίσκεται σε άδεια μέχρι το τέλος Μαΐου.

Η παρουσία τους έχει ως στόχο να συμβάλει στην ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι:

·       η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση

·       η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών πρακτικών για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

·       η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών διέπεται από το επαγγελματικό απόρρητο και σε καμία περίπτωση αυτές δεν δημοσιοποιούνται. Η ΕΔΥ νομιμοποιείται να εμπλακεί μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και την έγγραφη συγκατάθεση του. 

Η Ψυχολόγος κ. Γεωργίου Παναγιώτα θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τρίτη και οι ατομικές συναντήσεις με γονείς/κηδεμόνες θα γίνονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της, στο τηλέφωνο της Δ/νσης του σχολείου (210 6511198), καθώς και στο προσωπικό της email: edicholargou@gmail.com

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δρ Δημακοπούλου Μαρία

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου