Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού                                                         08/01/2021

 

Αγαπητοί γονείς,

Σας ευχόμαστε μια Καλή και Δημιουργική Χρονιά με Υγεία.

Ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων σας ενημερώνουμε πως για την ασφάλεια όλων μας ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε τα εξής:

Η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται από 08:00 – 08:15

·       Από την είσοδο της οδού Περικλέους: Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις.

·       Από την είσοδο της οδού Σύρου: Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν θα παραμένουν στο προαύλιο, θα κατευθύνονται αμέσως στις τάξεις τους όπου θα τους/τις παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί και η πρωινή προσευχή θα γίνεται στην τάξη τους.

Διαλείμματα: Οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ εκ περιτροπής θα προαυλίζονται στον κήπο επί της οδού Κεραμεικού. Την Δευτέρα 11-1-2021 η ΣΤ, την Τρίτη η Ε΄, κ.ο.κ.

Οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ ή  ΣΤ΄ σε  οριοθετημένους χώρους στο προαύλιο.

Η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται:

·       Από την έξοδο της οδού Περικλέους:  13:15 τα τμήματα Α1, Α2, Γ1
                                                              13:20 τα τμήματα Γ2, Γ3

·       Από την έξοδο της οδού Σύρου:   13:15 τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Β4 

                                                               13:20 τα τμήματα Δ2, Δ3
                                                           13:25 το τμήμα Δ1

·       Από την έξοδο της οδού Βεντούρη: 13:15 το τμήμα Ε3 
                                                   13:20 το τμήμα Ε2  
                                                13:25 τα τμήματα Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά που έχουν αδέρφια σε μικρότερες τάξεις θα αποχωρούν από την πόρτα εξόδου του μικρότερου παιδιού της οικογένειας κατά την ώρα της προβλεπόμενης αποχώρησης του τμήματός τους. Τα μικρότερα παιδιά μπορούν να περιμένουν θα περιμένουν τα αδέρφια τους κοντά στην έξοδο και θα αποχωρούν μαζί.

Ολοήμερο πρόγραμμα:

Θα λειτουργήσει κανονικά.

Διαλείμματα: Τα παιδιά που βρίσκονται στις Αίθουσες 1,2,3 και 4 θα παίζουν στο μισό του αύλιου χώρου μπροστά από το πέτρινο κτίριο. Τα παιδιά που βρίσκονται στις Αίθουσες 5,6,7 και 8 θα παίζουν στο υπόλοιπο μισό του προαυλίου το οποίο πρόσκειται επί της οδού Σύρου.

Η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνεται ως εξής:

Τα τμήματα που σχολούν 15.00 θα αποχωρούν:

·       Από την έξοδο της οδού Περικλέους:  15:00 τμήμα Αίθουσας 1
                                                              15:05 τμήμα Αίθουσας 3

·       Από την έξοδο της οδού Σύρου:  15:00 τμήμα Αίθουσας 6

Τα τμήματα που σχολούν 16.00 θα αποχωρούν:  

·       Από την έξοδο της οδού Περικλέους:  16:00 τμήμα Αίθουσας
                                                              16:05 τμήμα Αίθουσας 4

·       Από την έξοδο της οδού Σύρου:          16:00 τμήμα Αίθουσας 5

16:05 τμήμα Αίθουσας 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αίθουσες 1,2,3 και 4 βρίσκονται στο πέτρινο κτίριο και οι Αίθουσες 5,6,7 και 8 στο νέο κτίριο.

Παρακαλούμε πολύ για την τήρηση του ωραρίου και της προσέλευσης αλλά και της αποχώρησης.

Επίσης κάνουμε έκκληση για την αποφυγή συγχρωτισμού να μην παραμένετε στις πόρτες εισόδου -  εξόδου αναίτια. Θα παραδίδετε ή θα παραλαμβάνετε τα παιδιά σας και θα αποχωρείτε αμέσως.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Στα τηλέφωνα 2106511198 (Διευθύντρια) και 2106546895 (Γραφείο Συλλ. Διδασκόντων) και στο email: holargou1@gmail.com.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Η Διευθύντρια

και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου