Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση για τους γονείς των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο Γυμνάσιο

 Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.Φ.19.1/ 21173/25-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας ξεκινά η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη φοίτηση των μαθητών/τριών της  ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021–2022.

Για τον λόγο αυτό καλείστε:

1) Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε μέχρι την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.

2) Να προσκομίσετε στην Διευθύντρια του σχολείου (μέσω e- mail  holargou1@gmail.com) : ή λογαριασμό  ΔΕΚΟ στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας ή την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1, τέσσερις σελίδες) με διαγραμμένα τα οικονομικά στοιχεία του υπόχρεου.

3) Να προσκομίσετε επίσης βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το μεγαλύτερο παιδί σας φοιτά φέτος στο Γυμνάσιο (μόνο στην Α΄ ή Β΄ τάξη).  Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2106511198/6947079128 για διευκρινίσεις.

Έγγραφο Δήλωσης Στοιχείων

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου