Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Δημιουργία προσωπικών λογαριασμών στο Π.Σ.Δ των μαθητών/τριών της Α’ τάξης

  Αγαπητοί γονείς των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

Ήδη από την περσινή χρονιά οι μαθητές/τριές μας έχουν το δικό τους λογαριασμό αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα δικά σας παιδιά.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α’ τάξης του σχολείου μας
να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

  • Οι γονείς θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

  • Κατά την εγγραφή θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας (θα σταλεί στο προσωπικό σας e-mail).

  • Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e–mail του και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε ως γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Η Διευθύντρια

Αναστασία Τζήκα

Αναλυτικός οδηγός εγγραφής και χρήσης ηλεκτρονικής τάξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου