Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

ΘΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ανακοίνωση προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, έχοντας υπόψη:

  1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999).
  2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14.3.2000).
  3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ'/15.9.1997 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 839/Β/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (ΦΕΚ 967/Β/29.10.1997).
  4. Την με αρ. 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1734/Β/30.08.2007)
  5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 & Φ.11.1/175/Γ1/116/8.2.2000 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.       Η τοποθέτηση θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020 από 11/9/2019  μέχρι 15/6/2020.
2.       Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
3.       Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
·         Από τις 12.45 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4.     Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
5.     Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
6.     Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο) μέχρι την Δευτέρα  9/9/2019 και ώρα 14.00  στη διεύθυνση του Σχολείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

Η Διευθύντρια  του σχολείου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΗΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου