Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2017-18

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ XΟΛΑΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Αγαπητοί μαθητές/τριες   
Το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος της αγωγής και της μάθησης. Σκοπός του είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της μαθητή/μαθήτριας. Κάθε μαθητής/ μαθήτρια είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Δικαιούται ατομική αναγνώριση και τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ελεύθερα σύμφωνα με τους ρυθμούς και τις δικές του/της δυνατότητες. Το σχολείο οφείλει να αναπτύξει και την κοινωνική διάσταση του/της μαθητή/μαθήτριας ως μέλος της ομάδας. Έτσι καταξιώνεται η προσωπικότητά του/της, αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί κοινωνική συνείδηση.


Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί τους/τις μαθητές/μαθήτριες σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η δημοκρατική οργάνωση της κοινότητας προϋποθέτει κατανομή ρόλων και ευθυνών, όρια και κανόνες.

I. ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Με τον όρο  «σχολικό κανονισμό» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός  παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με  ανοχή  και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό περιεχόμενο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
 II. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 1. Βασικές Αρχές
Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετικές αφετηρίες και μεταφέροντας διαφορετικό μορφωτικό φορτίο. Η διαφορετικότητα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει κυρίως οικογενειακή προέλευση. Το κοινωνικό, το φυσικό καθώς και το σχολικό περιβάλλον θα προσδιορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη. Γι αυτό πρέπει στα περιεχόμενα της σχολικής ζωής να περιλαμβάνονται στοιχεία και δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη.
2. Δικαιώματα του μαθητή
Α. Έλλειμμα των μαθητών που έχει προέλευση κοινωνική ή οικονομική ή φυσική και ιδιαιτερότητες με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, μέσα στο σχολείο και στις μεταξύ των μελών του σχέσεις  δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης.
Β. Δημιουργία θετικού περιβάλλοντος μάθησης  ώστε ο μαθητής να αναπτύσσει μορφές συμπεριφοράς, σχολικές επιδόσεις, κίνητρα, αξίες, στάσεις που τον καταξιώνουν ως άτομο και διασφαλίζουν την αποδοχή και αναγνώριση της ομάδας.
Γ. Οι επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, οι προσπάθειες που καταβάλλει ο μαθητής πρέπει να προβάλλονται από το σχολείο.
Δ. Η δυνατότητα να ανακατανέμονται οι ρόλοι και οι ευθύνες στους μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καλλιεργεί στους μαθητές υπευθυνότητα και τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναδείξουν τα ταλέντα τους.
III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Φοίτηση των μαθητών
1.  Η  φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική.
2. Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Η έγκαιρη προσέλευση καθώς και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης των ωρών διδασκαλίας, δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχολείου.
IV. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
  Η προσέλευση των μαθητών/τριών το πρωί γίνεται από ώρα 8:00 έως 8:15. Στο διάστημα αυτό παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους στο κτίριο επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Η έγκαιρη  προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και  είναι απαραίτητη για τη σωστή εκπαιδευτική διαδικασία και την ομαλή ροή του προγράμματος των μαθητών/τριών.
·         Υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο αποχωρούν αμέσως.
·         Η προσέλευση των μαθητών/τριών γίνεται από τις 08:00 - 08:15 από την είσοδο της οδού  Περικλέους και από την είσοδο της οδού Βεντούρη.
·         Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στην αυλή του σχολείου χωρίς τη συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων (εκτός ειδικών περιπτώσεων, με την άδεια του υπεύθυνου εκπ/κού εφημερίας, π.χ. κινητικό πρόβλημα παιδιού κλπ).
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές/τριες στις εισόδους του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών/τριών (8.00-8.15) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου ουδείς άλλος εκτός των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Στις 8.15, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων εκπ/κών κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές /τριες συγκεντρώνονται κατά τμήματα/τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο στην αυλή του σχολείου.
Οι είσοδοι/αυλόπορτες  κλείνουν  στις 8.15 για τους μαθητές του Δημοτικού.
Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι πόρτες εισόδου-εξόδου θα παραμένουν κλειστές και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ολιγόλεπτης παραμονής γονέα, ενημερώνεται ο εφημερεύων και η Δ/ντρια.

Mαθητές/τριες που καθυστερούν να προσέλθουν στο σχολείο αδικαιολόγητα θα εισέρχονται στις 09.40, στο πρώτο διάλειμμα, μόνο από την είσοδο της οδού Βεντούρη και θα ενημερώνουν τη διευθύντρια. Μη έγκαιρη προσέλευση μαθητή/τριας στην αίθουσα, δημιουργεί πρόβλημα στην εκπ/κή διαδικασία.
Το σχολείο δεν διαθέτει θυρωρό ή υπεύθυνο εισόδου /εξόδου και οι εκπ/κοί μετά την προσευχή βρίσκονται στις αίθουσές τους.
«Οι θύρες εισόδου - εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για την ασφάλεια των παιδιών και για την αναίτια είσοδο ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του».

V. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
·      Η αποχώρηση των μαθητών/τριών της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ΄ τάξης του πρωινού κύκλου γίνεται 13:15 -13.20
·        Η αποχώρηση των μαθητών/τριών της Α ΄ τάξης του πρωινού κύκλου γίνεται 13:15 -13.20 από την οδό Περικλέους.
·        Η αποχώρηση των μαθητών/τριών της Β ΄ τάξης του πρωινού κύκλου γίνεται 13:15 -13.20 από την οδό Βεντούρη.
·       Η αποχώρηση των μαθητών/τριών της  Γ, Δ, Ε, ΣΤ΄ τάξης του πρωινού κύκλου γίνεται 13:15 - 13.20 από την είσοδο που διευκολύνει τους γονείς.
·         Η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη δήλωση, στις 15:00 ή στις 16:00 ΜΟΝΟ από την είσοδο της οδού Περικλέους.

Επισήμανση: Πριν από τις 8:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:20 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς την επιτήρησής σας, έξω από την πόρτα. Γι αυτό συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση για την παραλαβή τους. Ειδικότερα οι γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.
·        
               Για λόγους ασφάλειας των μαθητών και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης.
·         Οι μαθητές δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησής τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), γίνεται με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, αφού ενημερωθεί ο δάσκαλος  της τάξης ή η διευθύντρια.
Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

VI. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο, στο χώρο που έχει καθοριστεί για κάθε τάξη. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια ) παραμένει ή στην αίθουσα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ή στο Γραφείο Διδασκόντων.
2. Σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών οι μαθητές παραμένουν ή στην αίθουσα (με εκπ/κό) ή στο ισόγειο με τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
3. Δεν επιτρέπεται στα διαλείμματα το ποδόσφαιρο με οποιοδήποτε αντικείμενο οποιουδήποτε μεγέθους και υλικού. Επιτρέπεται μόνο στα δύο διαλείμματα του ολοήμερου προγράμματος και μόνο με αερόμπαλες που διαθέτει ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης. Η μεταφορά μπάλας από το σπίτι στο σχολείο δεν επιτρέπεται.
4. Με τη λήξη του διαλείμματος οι μαθητές συντάσσονται σε γραμμές και με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού με τον οποίο έχουν μάθημα ανεβαίνουν στις αίθουσες.
5. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται σε προκαθορισμένες θέσεις στο προαύλιο  του σχολείου.

VII. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. θρησκευτικοί)
2. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (για τους μαθητές Α΄& Δ΄ τάξης).
3. Η  συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι υποχρέωση των μαθητών. Η συμμετοχή σε διδακτικές επισκέψεις με λεωφορείο γίνεται ύστερα από γραπτή υπεύθυνη δήλωση των γονέων. Σε περιπτώσεις επισκέψεων τηρείται το σχολικό ωράριο.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή κάμερας ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για κινητό τηλέφωνο πρέπει να ενημερωθεί ενυπόγραφα η Δ/ντρια.

5. Οι μαθητές/τριες δε φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα που είναι επικίνδυνα ή που δε συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα. Δε φέρνουν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας, γιατί σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς τους δεν ευθύνεται το σχολείο.
6. Όταν μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες μέρες συνιστάται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης για προστασία της υγείας άλλων μαθητών.
7. Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για:
 α) αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και
 β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται τα παιδιά ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική τους εξέλιξη.
8. Όλοι οι Η/Υ του σχολείου προστατεύονται από προγράμματα προστασίας από ιούς που αποτρέπουν κακόβουλες ενέργειες.
9. Το τοπικό ψηφιακό δίκτυο του σχολείου προστατεύεται με κωδικούς πρόσβασης. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνεται συζήτηση, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές και το προσωπικό τι πρέπει να κάνουν ώστε  να προστατεύονται οι ίδιοι και η ιδιωτικότητά τους.
10. Το προσωπικό του σχολείου χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς μόνο σκοπούς. Χρησιμοποιεί προγράμματα και υλικό που προτείνονται για το σκοπό αυτό από τα διαδραστικά σχολικά βιβλία και γενικά ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει το ΥΠΠΕΘ. Όλες οι ενέργειες του προσωπικού διέπονται από την δεοντολογία ορθής και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου.
11. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού του σχολείου για ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.VIII. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημιουργικός διάλογος, η αποδοχή, η αλληλεγγύη και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει  να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
2. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις ώστε να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο. Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία  σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και  αποφεύγουν διασπαστικές συμπεριφορές.
3. Καλλιεργείται στους μαθητές η αίσθηση της ευθύνης  σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου, ώστε να διατηρείται καθαρός. Επιπλέον σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή.
4. Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία. Οι μαθητές επιλύουν τις διαφορές τους με τρόπο ειρηνικό. Δε φωνάζουν, δε χτυπούν, δεν εκβιάζουν και δε χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις. Αν δε μπορούν να λύσουν τη διαφωνία τους ζητούν βοήθεια από τους δασκάλους που εφημερεύουν.
5. Απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και αν αυτός κρίνει σκόπιμο, στην διευθύντρια.
6. Προετοιμάζουν με υπευθυνότητα  την εργασία που τους ανατίθεται στο σπίτι, την φέρνουν εγκαίρως καθώς και τα απαραίτητα υλικά για το μάθημα.
7. Αποκλίσεις των μαθητών  από την δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο μαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα..
8. Όταν ένας μαθητής/τρια δεν τηρήσει κάποιον από τους παραπάνω κανόνες θα ακολουθούνται οι παρακάτω πρακτικές:
1η φορά: Συζήτηση με τον/την εκπαιδευτικό για συνειδητοποίηση της λανθασμένης συμπεριφοράς.
2η φορά: Τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.
3η φορά: Γραπτή πρόσκληση του γονέα από τη Δ/ντρια για επίσκεψη στο σχολείο.
4η φορά: Ενημέρωση του Σχολικού Συμβούλου.
 IX. ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συνεργασία των γονέων με το σχολείο.
1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή.
2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.
3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας  Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα  Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
5. Ο Γονέας  Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές
ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
6.  Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί  στο χώρο του σχολείου.
7. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
8. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς άδεια.
 Τηλ. επικοινωνίας: 210 6511198   -   210 6546895
       Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν πάντα τα σωστά τηλέφωνά σας.
Επισήμανση: Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
9. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών ,δηλαδή  του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας  του  σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
10. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.
Οι όροι και οι κανόνες που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μονάδας αποτελούν συμβόλαιο ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε με την τήρησή τους να διασφαλίζεται η τάξη και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
·         Όποτε κρίνεται απαραίτητο, ο κανονισμός αυτός θα τροποποιείται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διευθύντρια.
·         Ο εσωτερικός κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου  στο γραφείο των εκπαιδευτικών και σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας. https://1holargou.blogspot.gr
·         Ο εσωτερικός κανονισμός έχει κοινοποιηθεί στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.


Χ. ΕΚΤΑΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Σεισμός – Χιονόπτωση)
·         Για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών( Σεισμών-πυρκαγιών κλπ) το σχολείο έχει καταρτίσει σχέδιο εκτάκτων αναγκών και γίνονται οι προβλεπόμενες «ασκήσεις ετοιμότητας». Σε περίπτωση χιονόπτωσης παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας ή  Περιφέρειας/Δήμου  από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
XI. Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο
Για το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο, επειδή διαφέρει ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, ισχύουν τα εξής:
·         Προσέλευση και από τις δύο εισόδους  08:15 – 08:30π.μ.
·         Αποχώρηση και από τις δύο εισόδους  12:45 – 13:00μ.μ.
Αποκλειστικά υπεύθυνοι για το άνοιγμα και το κλείσιμο των εισόδων/εξόδων τις παραπάνω ώρες είναι οι Νηπιαγωγοί.
Επισήμανση: Κατά την  προσέλευση και αποχώρηση των Νηπίων/Προνηπίων κανένας ενήλικας δεν παραμένει στο χώρο του προαυλίου. Επίσης κανένας ενήλικας δεν θα μεταβαίνει από το ένα τμήμα του Ν/γείου στο άλλο (στην οδό Βεντούρη) διασχίζοντας το προαύλιο του Σχολείου.
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Είμαστε συνοδοιπόροι στο έργο του σχολείου. Με μια καλή συνεργασία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο τα παιδιά σας θα χαίρονται, θα μαθαίνουν, θα δημιουργούν, θα συνεργάζονται και θα παίζουν.
Κοινός στόχος είναι η πρόοδος των μαθητών, καθώς και η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες.
Έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε μαζί σας, ώστε να επιλύονται οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν, πάντα με γνώμονα το όφελος των παιδιών.Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Του 1ου Δ.Σ ΧΟΛΑΡΓΟΥ                                                ΤΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου