Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Νέα όρια στο 1ο Δημ. Σχολείο Χολαργού


      Τα νέα όρια του 1ου Δ.Σ. Χολαργού σύμφωνα με την απόφαση 4 της 2ης Συνεδρίασης 11-4-16.
       Να συμπεριληφθεί η περιοχή η οποία περικλύεται από τις παρακάτω οδούς: Μεσογείων & Φανερωμένης, Φανερωμένης ζυγά έως Φειδίου, Φειδίου ζυγά έως Κουντουριώτου, Κουντουριώτου όλη έως Τερψιχόρης, Τερψιχόρης όλη έως Στρατηγού Κοκόλα, Στρ. Κοκόλα ζυγά έως Αναστάσεως, Αναστάσεως έως 25ης Μαρτίου, 25ης  Μαρτίου ζυγά έως Σαρανταπόρου, Σαρανταπόρου μονά έως Μεσογείων, Μεσογείων έως Φανερωμένης.

Πιο αναλυτικά  με νούμερα...

1.       Φανερωμένης από 2 έως 46 (ζυγά)
2.       Φειδίου από 2 έως 24 (τέρμα) (ζυγά)
3.       Κουντουριώτου 17 έως 1 & 18 έως 2
4.       Τερψιχόρης (όλη)
5.       Στρ. Κοκόλα από 2 έως τέρμα (ζυγά)
6.       25ης Μαρτίου από 2 έως 10
7.       Σαρανταπόρου από 1 έως 103 (μονά)
8.       Λ. Μεσογείων από 204 έως 242 (ζυγά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου