Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Σχετικά με τις εκλογές..

Θέμα: «Λειτουργία σχολείων»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 2352/Δ1/9-1-2015 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου
Υπουργείου

 Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 25
Ιανουαρίου 2015, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα
λειτουργήσουν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου