Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Σημαντική ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Φ12/93792/Δ1 από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης - αριθμός φύλλου 5224 - 28/8/2023 εγκύκλιο, θα υπάρξει δυνατότητα αποχώρησης των εγγεγραμμένων μαθητών/τριών στο Διευρυμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας και στις 15:00 μ.μ. για το σχολικό έτος 2023 -2024.

Όσοι/σες επιθυμείτε αλλαγή της ήδη δηλωμένης ώρας αποχώρησης του παιδιού σας παρακαλείσθε να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση  από τον gov.gr στο email του Σχολείου (holargou1@gmail.com).

Από την Διεύθυνση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου