Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ)
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ


Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας φέτος λειτουργεί η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), στο πλαίσιο της ένταξής του στο 5ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.).

Η Ε.Δ.Υ. έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών/τριών, συμβουλευτικής και υποστήριξης.

 Ο στόχος των μελών της είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

 Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Υ. είναι οι εξής:

-       διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών.

-       εφαρμόζει παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά και άλλα υποστηρικτικά μέτρα για το σύνολο των μαθητών/τριών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

-       υλοποιεί εξατομικευμένες ή ομαδικές δράσεις ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

-       παρέχει παιδαγωγική και συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

-       εφαρμόζει στοχευμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Η Ε.Δ.Υ. αποτελείται από την Διευθύντρια του σχολείου, μια εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό. Στο σχολείο μας η Ε.Δ.Υ. απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος της Ε.Δ.Υ.:  Τζήκα Αναστασία (Διευθύντρια)

Αναπληρώτρια:  Κωτούλα  Ναυσικά  (Υποδιευθύντρια)

Εκπαιδευτικός ΕΑΕ:  Πεκερίδου Αγγελική

Αναπληρώτρια:  Ηρακλείδου Φωτεινή

Ψυχολόγος:  Γκούντρα Μαργαρίτα

 

Η ψυχολόγος της Ε.Δ.Υ. θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τρίτη, εφαρμόζοντας παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο όπως:

·        αξιολόγηση των δυσκολιών και των εμποδίων στη μάθηση

·        συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών/τριών

·        προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας στο σύνολο των μαθητών/τριών

·        συμβουλευτικές παρεμβάσεις στους/στις  εκπαιδευτικούς

·        ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών/τριών

·        διασύνδεση και συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη κοινότητα

 

Για την παροχή σε ατομικό επίπεδο υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών που έχουν ανάγκη είναι απαραίτητη η δήλωση συναίνεσης των γονέων και η σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου