Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Η τσάντα στο Σχολείο


       Το σχολείο υλοποιεί το πρόγραμμα               « Η τσάντα στο σχολείο» με βάση την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Φ.7/219218 /Δ1, 13-12-2017*Υ.Α.

       Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα και μία φορά το μήνα κατά τα Σαββατοκύριακα που ακολουθούν:  23 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου, 27 Απριλίου και 25 Μαΐου.

         Σκοπός της νέας ρύθμισης είναι να ολοκληρώνεται η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο και να αξιοποιείται ο ελεύθερος οικογενειακός χρόνος προς όφελος των παιδιών. 

Ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018. Τα βιβλία τα τετράδια και η τσάντα θα παραμένουν στο σχολείο από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα, ενώ για τη μεταφορά νερού, φαγητού, χρημάτων και άλλων προσωπικών αντικειμένων, καθώς και για τις κασετίνες θα χρησιμοποιoύνται μικρά τσαντάκια.


Σας παραθέτουμε απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου:
 "...το ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο». Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας. Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση."
   
Χολαργός 15/01/2018                                                   Η Διευθύντρια                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου