Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

«Εβδομάδα εθελοντισμού Let’s do it Greece 2015”

                                                                   
                                                                                 
                                                         
  "Εβδομάδα εθελοντισμού  Let’s do it Greece 2015”, μιας  εβδομάδας  δράσεων  μέσα  στη  σχολική  μονάδα  και  με  τη  συμμετοχή  όλης  της  σχολικής κοινότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί ο σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης καθαρισμού και  βελτίωσης του περιβάλλοντος. Σκοπός της εβδομάδας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη  συμμετοχή      και    ευαισθητοποίηση        των     μαθητών      σε    θέματα     εθελοντισμού   και  περιβάλλοντος, αλλά και η δράση τους ως πολλαπλασιαστές ενημέρωσης και δράσης στην  τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής  ημέρας  πανελλαδικής διεξαγωγής της καμπάνιας «Let’s do it Greece”, Κυριακή 26 Απριλίου  2015,  προκειμένου      να  συμμετάσχουν  και  οι  μαθητές, κατόπιν  έγκρισης.  Η καμπάνια αποτελεί την ελληνική εκδοχή του “Let’s do it world”, τη μεγαλύτερη εθελοντική καμπάνια σε παγκόσμια κλίμακα, με συμμετοχή 108 χωρών και 9.000.000 εθελοντών.  Προτείνεται  να δημιουργηθεί μια ομάδα στο σχολείο που θα εκπροσωπεί τη σχολική
  μονάδα    και  θα  αποτελείται  από  το  Διευθυντή  ή  τον  εκπαιδευτικό  που  θα  οριστεί  ως
  υπεύθυνος, μαθητές από όλες τις τάξεις, έναν εκπρόσωπο από το σύλλογο γονέων και αν
  είναι εφικτό, από έναν εκπρόσωπο του Δήμου.
 
        Οι   δράσεις     είναι   προαιρετικές      και   δωρεάν      για    τους   μαθητές      και   θα
πραγματοποιηθούν,  χωρίς να  παρακωλύεται  η  εφαρμογή  του  ωρολογίου  προγράμματος
με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και μετά από συνεννόηση με τους
Δ/ντές/τριες  των  σχολικών  μονάδων.  Επισημαίνεται  επίσης,  ότι  κρίνεται  απαραίτητη  η
αποφυγή διανομής οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση. Η
παρουσία του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, της
οικείας Δ/νσης , κρίνεται απαραίτητη.

        Το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή για δράση στο Άλσος Χολαργού. 
                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου